Home Page NVS RO NVS HQ C.B.S.E NCERT RTE facebook tweeter google linked in you tube


Thought of the Day : इससे पहले कि सपने सच हों आपको सपने देखने होंगे . BY: - ABDUL KALAM

S.No.

Name of the Principal

Period

From

To

01

Shri L. R. Guru

01.04.1987

16.04.1988

02

Shri L. D. Vaghela

17.04.1988

31.05.1989

03

Smt. K. M. SAvjiyani I/C.

01.06.1989

20.06.1989

04

Shri S. P. Verma

21.06.1989

06.08.1993

05

Smt. V. S. Kaimal I/C,

07.08.1993

08.08.1993

06

Shri S. D. Sharma

09.08.1993

28.04.1996

07

Shri R. A. Hedapara I/C.

29.04.1996

01.12.1996

08

Shri M. P. Jain

02.12.1996

17.11.1997

09

Shri S. P. Borse I/C.

18.11.1997

06.11.1998

10

Shri D. B. Yadav I/C.

07.11.1998

03.07.1999

11

Shri A. K. Chaturvedi

03.07.1999

06.07.2001

12

Shri N. S. Rane I/C.

07.07.2001

27.09.2001

13

Shri C. Haribabu I/C.

28.09.2001

17.04.2002

14

Shri C. Haribabu

18.04.2002

17.04.2004

15

Shri Sahilendra Singh I/C.

17.04.2004

06.06.2004

16

Shri C. Haribabu

07.06.2004

15.04.2008

17

Shri J. K. Gondaliya I/C.

16.04.2008

12.05.2008

18

Shri J. K. Gondaliya

13.05.2008

Till Date